Тематика педагогічних рад на 2019-2020 навчальний рік

Тематика педагогічних рад на 2018-2019 навчальний рік

І педрада - серпень 2018 року

1. Про підсумки роботи школи за 2017-2018 н. р.

(доп. директор школи)

2. Про завдання на 2018-20189 н.р. по удосконаленню навчання і виховання учнів. (доп. директор школи)

3. Про погодження річного плану роботи школи.

(інф. директор школи)

4. Про погодження режиму роботи школи. (інф. директор школи)

5. Про ознайомлення зі структурою 2016-2017 навчального року

(інф. директор школи)

6. Про погодження плану роботи ради методичного кабінету

(інф. заст. директора школи)

7. Про працевлаштування випускників 11 класу та продовження навчання учнів 9 класу

(інф. класні керівники)

8. Про набір учнів до 1 та 10 класів. (інф. класні керівники)

9. Про визначення претендентів на закінчення школи з відзнакою .

(інф. заст. директора школи)

10. Про записи факультативних занять, курсів за вибором та корекційно-розвиткових занять

(інф. заст. директора школи)

11. Про оцінювання учнів 2 класу

(інф. заст. директора школи)

12. Про організацію та проведення навчальних екскурсій

(інф. заст. директора школи)

13. Про медичний огляд дітей (інф. медична сестра)

ІІ педрада - жовтень 2018 року

1. Нова українська школа –

це школа для життя у ХХІ ст. (доп. заст. директора з НВР)

2. Діяльність педагогічного колективу школи

з реалізації програми національного виховання

учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020н.р. (інф. заст. директора з ВР)

ІІІ педрада - січень 2019 року

1.Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за І семестр

(доп. заст. директора з НВ)

2. Виховна система школи: проблеми, пошуки, знахідки.

(доп. заст. директора з ВР)

3. Про хід виконання наказів по школі,

рішень педрад за І семестр 2018-2019 н.р. (інф. директор школи)

ІV педрада - березень 2019 року

1. Робота педколективу щодо удосконалення змісту, форм

і методів трудового навчання і виховання школярів,

формування готовності до свідомого вибору

та оволодіння майбутньою професією (доп. директор школи)

2.Впровадження Державних стандартів

початкової загальної середньої освіти (доп. заст. дир.. школи з НВР)

V педрада - травень 2019 року

1.Виконання навчальних планів і програм за 2018-2019 н.р.

(доп. заст. директора з НВР)

2. Підсумки атестації школи та завдання адміністрації та

педагогічного колективу щодо усунення виявлених недоліків.

(доп. директор школи)

2. Допуск учнів до державної підсумкової атестації,

перевід учнів 1-4 класів у наступні класи та

нагородження відмінників Похвальним листом. (інф. директор школи)

3. Організація літнього відпочинку учнів. (інф. заст. директора з ВР)

4. Затвердження попереднього розподілу тижневого

навантаження вчителів школи на 2018-2019 н.р. (інф. директор школи)

VІ педрада - червень 2019 року

1. Про випуск учнів 9,11 класів із школи. (інф. директор школи)

2. Про переведення учнів 5-8,10 класів у наступні класи

та нагородження випускників школи. (інф. заст. директора з НВР)

 

 

Тематика педагогічних рад на 2017-2018 навчальний рік

 

І педрада - серпень 2017 року

1. Підсумки роботи школи за 2016-2017 н.р. по удосконаленню навчання і виховання учнів

і завдання на 2017-2018 н.р. (доп. директор)

2 Затвердження: річного плану роботи школи; структури навчального року; розподілу тижневого

навантаження вчителів школи на 2017-2018 н.р. планів роботи шкільної бібліотеки; виховної роботи;

шкільних методоб’єднань; ради методичного кабінету; роботи на навчально-дослідних ділянках (інф. директор школи)

3. Працевлаштування випускників 11 класу та продовження навчання учнів 9 класу (інф. кл. керівники 9,11 класів)

4. Про набір учнів до 1 та 10 класів та розгляд  претендентів на медаль  ( інф. заст. директора з НВР).

ІІ педрада - жовтень 2017 року

1. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури (доп. заст. директора з НВР) .

2. Спільна робота школи, сім’ї і громадськості у формуванні моральної культури школярів (доп. заст. директора з ВР)..

ІІІ педрада - січень 2018 року

1. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за І семестр(доп. заст. директора з НВР) .

2. Актуальні проблеми формування навичок

здорового способу життя, соціального досвіду учнів. (доп. заст. директора з ВР)

ІV педрада - березень 2018 року

1. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з математики та інформатики (доп. директор школи) .

2. Дисципліна учнів-шлях до ефективності та результативності їх навчальної діяльності (доп. заст. директора з ВР)

3. Результати атестації педагогічних працівників (доп. вчителі)

V педрада - травень 2018 року

1. Виконання навчальних планів і програм за 2017-2018 н.р. (доп. заст. директора з НВР).

2. Допуск учнів до державної підсумкової атестації та перевід учнів 1-4 класів у наступні класи та

нагородження відмінників Похвальним листом. (інф. директор школи)

3. Організація літнього відпочинку учнів. (доп. заст. директора з ВР)

4. Затвердження попереднього розподілу тижневого

навантаження вчителів школи на 2017-2018 н.р. (інф. директор школи)

VІ педрада - червень 2018 року

1. Про випуск учнів 9,11 класів із школи. (інф. директор школи)

2. Про переведення учнів 5-8,10 класів у наступні класи та нагородження випускників школи. (інф. заст. директора з НВР)