2018-2019 н.р.

До уваги батьків майбутніх першокласників!

 

Дирекція Марининської ЗОШ І-ІІІ ступенів проводить набір учнів до 1 класу на 2018-2019 навчальний рік

 

В законі України «Про освіту» (стаття 13) є така норма: “Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти”.
Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

 

Документи

для зарахування дитини до школи

1. Особиста заява батьків.

2. Свідоцтво про народження (копія).

3. Медичну довідку 086-1\О).

 

ОБОВ’ЯЗКОВО

При подачі документів :

- наявність паспорта у того з батьків, хто подає заяву.

- присутність дитини-майбутнього першокласника не потрібна.

 

Прийом документів проводиться щоденно до 31.05.2018 року

 

ПОРЯДОК
зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Наказ

про зарахування учнів до 1 класу 

 

Інформація для батьків

Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім'ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;

- виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни;

- сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;

- виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання.

Злісне ухилення батьків від виконання обов'язків щодо здобуття їх неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

- вибирати навчальний заклад для неповнолітніх дітей;

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчальних закладів;

- звертатися до державних органів управління освітою з питань навчання, виховання дітей;

- захищати у відповідних державних органах і суді законні інтереси своїх дітей.